ABOUT US


GK Kabar တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းတခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္ပါ။

Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ျပန္႔ႏွံေနေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လူအမ်ားၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

GK Kabar မွေရးသားေဖာ္ျပတဲ့ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပံုမ်ားမွတစ္ပါး အျခားသတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအသီးသီးမ်ား၏ မူပိုင္မ်ားသာျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


GK Kabar Team
full-width