လိင္ မႈဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ တိမ္းညြတ္မႈ


လူေတြဟာ ကေလးဘဝကို ျဖတ္သန္းၿပီးဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာခဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာေတြဟာလည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြဟာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ဆိုတာ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ အရြယ္ပါပဲ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ရဲ႕ ေဟာ္မုန္းေတြ ခႏၶာကိုယ္အေျပာင္းအလြဲေတြဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈေတြကို ႏႈိးဆြေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆန္းသစ္တဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈေတြကို ေတြးေတာတာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ပူပန္တာဟာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဘယ္လိုလူလဲ၊ ဘာျဖစ္လာမွာဆိုတာ နားလည္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ၾကာတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆန္းသစ္တဲ့ လိင္မႈဆိုင္ရာခံစားခ်က္ေတြကိုနဲ႔ ကိုယ္ဘယ္သူ႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လဲဆိုတာ ေသခ်ာနားလည္ဖို႔ဟာလည္း အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လိင္မႈဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈဆိုတာ ဘာလဲ။

လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈဆိုတာအျခားသူတစ္ေယာက္ထံ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္မႈဆိုင္ရာနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္ျခင္းခံရမႈကိုဆုိလိုပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဥပမာ

လိင္မတူကာမဆက္ဆံမႈကို ႏွစ္သက္ေသာအမ်ိဳးအစား – ကိုယ္နဲ႔ လိင္မတူသူကိုစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက်္ားေလးေတြဟာမိန္းကေလးေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီးမိန္းကေလးေတြဟာေယာက်္ားေလးေတြကို ႏွစ္သက္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို “straight” လို႔ ေခၚဆိုၾကပါတယ္။
လိင္တူကာမဆက္ဆံမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ – လိင္တူကိုစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တာျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြဟာတစ္ျခားမိန္းကေလးကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းကိုေယာက္ကလ်ာ (lesbian) လို႔ သတ္မွတ္ၿပီးေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာကိုေတာ့ ေဂးလို႔ ေခၚပါတယ္။ (ေဂးဆိုတာတစ္ခါတစ္ေလလိင္တူဆက္ဆံသူအကုန္လံုးကိုေခၚဆိုေလ့ ရွိပါတယ္။)
လိင္တူသူေရာ၊ မတူသူကိုပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ – ဒီအမ်ိဳးအစားဟာလိင္တူသူေရာလိင္မတူသူကိုပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာျဖစ္ပါတယ္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မႈ ခံစားျခင္းမရွိပဲလိင္ကိစၥလံုးဝစိတ္မဝင္စားသူမ်ားကိုေတာ့ Asexual လို႔ ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးအစားဟာလိင္မႈကိစၥကိုစိတ္မဝင္စားေသာ္ျငားအျခားသူေတြနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနီးကပ္မႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာလူေတြဟာသူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လိင္မႈဆိုင္ရာအေတြးေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္းရွာေဖြေတြ႔ရွိတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီအေတြးေတြ ခံစားမႈေတြဟာတစ္ခါတစ္ေလစိတ္ရႈပ္စရာ ျဖစ္ၿပီး ျပင္းထန္တတ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ လိင္မႈဆိုင္ရာအေတြးေတြကိုကိုယ္နဲ႔ လိင္တူသူတစ္ေယာက္ကိုေတြးေတာမိၿပီဆိုရင္ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို႔ သူတို႔ စဥ္းစားရပါၿပီ။ ငါေဂးမ်ား ျဖစ္ေနတာလား။

လိင္တူစိတ္ဝင္စားျခင္းဟာေဂးလို႔ အျမဲမဆိုလိုသလိုလိင္ကြဲစိတ္ဝင္စားျခင္းဟာလည္း straight လို႔ အျမဲမဆိုလိုပါဘူး။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာလိင္တူေရာလိင္ကြဲကို ပါ လိင္မႈဆိုင္ရာအေတြးေတြးေတာမိျခင္းဟာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။ ဒါဟာသင့္ရဲ႕ လိင္မႈဆိုင္ရာအေတြးေတြကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြကေတာ့ ေတြးေတာျခင္းကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးလိင္တူနဲ႔ေရာလိင္ကြဲနဲ႔ပါ လိင္ဆက္ဆံတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအေတြ႔အၾကံဳေတြကလည္းသင္ ေဂးလား straight လားဆိုတာကိုအျမဲအဆံုးအျဖတ္ မေပးပါဘူး။

LGBT ဆိုတာဘာလဲ။

လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈေတြကိုေဖၚျပတဲ့ LGBT (သို႔) LGBTQ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြကို ျမင္ဖူးပါလိမ့္မယ္။ ဒီအတိုေကာက္ေတြကေတာ့ lesbian, gay(ေဂး), bisexual, transgender (လိင္ေျပာင္းထားသူ) နဲ႔ Queer တို႔ကိုဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိင္ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာလိင္ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ဆိုတာေယာက္်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ေျပာင္းလဲထားသူေတြမွာလိင္ပံုစံတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ရွိေနေပမယ့္ သူတို႔ဟာဆန္႔က်င္ဘက္လိင္လို႔ ခံစားေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာမွားယြင္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ေမြးဖြားလာတာလို႔ ခံစားၾကရတာပါ။

လိင္ေျပာင္းလဲထားသူေတြကို “Straight” အုပ္စုထဲမဝင္တဲ့အတြက္ lesbian နဲ႔ ေဂးအုပ္စုထဲထည့္သြင္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔ လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညႊတ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကပါသလား။

ဘာလို႔ လူတခ်ိဳ႕က ေဂးျဖစ္ၿပီးတခ်ိဳ႕ကေတာ့ straight ျဖစ္ၾကပါသလဲ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးရိုးရွင္းတဲ့ အေျဖမရွိပါဘူး။ American Academy of Pediatrics (AAP) နဲ႔ American Psychological Association (APA) က ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာင္ လိင္မႈဆိုင္ရာတိိမ္းညြတ္မႈဟာဇီဝေဗဒ၊ စိတ္ပညာနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ေရာေထြးေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဗီဇနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြကအေရးႀကီးတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ကြ်မ္းက်င္သူေတြကလိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈဆိုတာလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ဟာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ သူဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သဘာဝက်တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

LGBT ျဖစ္ျခင္းမွာဘာမွ မွားယြင္းျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုခုထိဘယ္သူမွ မယံုၾကည္ၾကပါဘူး။ ဒီလိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြဟာဆယ္ေက်ာ္သက္ LGBT ေတြအတြက္ အရာရာခက္ခဲေစပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ LGBT ျဖစ္ျခင္းဟာဘယ္လိုေနပါသလဲ။

LGBT လူအမ်ားစုအတြက္ကေတာ့ လူတိုင္းလူတိုင္းကိုသူတို႔ကို Straight ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနသလိုပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဂးနဲ႔ Lesbian ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြဟာသူတိို႔စတင္ၿပီးစိတ္ကူးယဥ္ဖြယ္ ခံစားမႈေတြ၊ ခ်ိန္းဆိုမႈေတြ၊ လိင္ကိစၥေတြ စတင္ေျပာၾကားလာတဲ့အခါ ဆန္ ့က်င္ဘက္လိင္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားေနသလိုခံစားရမွာပါ။

၂၀၁၂ လူ႔အခြင့္အေရးစစ္တမ္းတစ္ခုက ၉၂%ေသာ LGBT ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြဟာ Lesbian, gay, bisexual, transgender ေတြ ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးမေကာင္းတဲ့ အရာေတြ ၾကားဖူးၾကတယ္လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။

LGBT ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြဟာသူတို႔ရဲ႕ အုပ္စု၊ မိသားစု၊ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာဝင္ဆံ့ေစဖို႔ သူတို႔မခံစားရတာေတြကိုဟန္ေဆာင္ေနၾကရပါတယ္။ သူတို႔ဘယ္သူဆိုတာ ျငင္းဆန္ေနရၿပီးသူတို႔ဘဝရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းကိုဖံုးကြယ္ေနၾကရပါတယ္လို႔ ခံစားရၾကပါတယ္။

အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ အစြဲအလမ္းေတြ၊ ျငင္းပယ္ခံရမႈေတြ၊ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈေတြေၾကာင့္ သူတုိ႔ကိုေထာက္ခံေပးေကာင္းေပးႏိုင္မယ့္ မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြထံကေတာင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထားရွိၾကပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ ေဂး (သို႔) Lesbian ေတြဟာသူတုိ႔နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕နဲ႔ မိသားစုကိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈအေၾကာင္းေျပာျပတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုပြင့္လာတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီလိုပြင့္လာတဲ့ LGBT ဆယ္ေက်ာ္သက္ အေျမာက္အမ်ားဟာသူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစုနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသို္င္းအဝိုင္းရဲ႕ လံုးလံုးလက္ခံျခင္းကိုခံရၾကပါတယ္။ လိင္တူ ႏွစ္သက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသူတို႔ကိုယ္သူတုိ႔ စိတ္သက္သာရာရၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းကေတာ့ ေထာက္ခံေပးတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကိုမရၾကပါဘူး။ LGBT ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကိုလက္ခံေပးမႈ မ်ားျပားလာေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြမွာသူတို႔ရဲ႕ လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈအေၾကာင္းကိုေျပာျပစရာလူမရွိပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ လက္ခံမေပးႏိုင္တဲ့ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းမွာေနၾကရပါတယ္။

သူတို႔ဘယ္သူဆိုတာအျမဲတမ္းဖံုးကြယ္ေနရတဲ့သူေတြ (သို႔) ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုေၾကာက္ရြံ႔ေနရတဲ့ လူေတြမွာစိတ္ေရာဂါေတြျဖစ္တဲ့ စိုးရိမ္မႈနဲ႔ စိတ္က်မႈေတြ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ နားလည္ေပးျခင္းမခံရတဲ့ LGBT ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း၊ လမ္းေပၚမွာေနထိုင္ႏႈန္း၊ အရက္၊ ေဆးသံုးစြဲႏႈန္းနဲ႔ မိမိကုိယ္ကိုထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။

လူတိုင္းမွာေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ အားကစား၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ဝင္ဆံ့မႈစတဲ့ စိုးရိမ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ရွိစျမဲပါပဲ။ LGBT ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာေတာ့ ဒီစိုးရိမ္ စိတ္ေတြသာမကသူတို႔ဘယ္သူဆိုတာဖံုးကြယ္ေနရတဲ့ အလႊာတစ္ထပ္ပါ ထပ္ၿပီးရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

ဒါဟာေဂးတိုင္းကိုေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ ေဂးနဲ႔ lesbian ဆယ္ေက်ာ္သက္ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြမွာတျခားသူေတြထက္ပိုတဲ့ အခက္အခဲေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။

စကားေျပာဆိုျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈ

ဘယ္သူမဆိုလိင္ကိစၥနဲ႔ လူခ်င္းပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြအေၾကာင္းသင္ယူရတာခက္ခဲပါတယ္။ သင့္ မိဘျဖစ္ေစ၊ တျခားမိသားစုဝင္ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးတဲ့သူူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ေမာင္ႏွမခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းကေဆြးေႏြးေပးသူျဖစ္ေစ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ႀကီးထြားလာတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြအေၾကာင္းေျပာဆိုျခင္းဟာအက်ိဳးရွိပါတယ္။

စကားေျပာဆိုႏိုင္မယ့္ လူတစ္ေယာက္ကိုရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ကလည္းအျမဲမလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာသူတို႔ယံုၾကည္တဲ့သူ (ဘယ္လိုတံု႔ျပန္မလဲမေသခ်ာေပမယ့္)မွာယံုၾကည္မႈထားရွိျခင္းဟာအျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ LGBT တူညီတဲ့ ျပႆနာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအတြက္အခ်င္းခ်င္းစကားေျပာဆိုႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ရွိေနပါၿပီ။ စိတ္ပညာရွင္၊ စိတ္ေရာဂါကုဆရာဝန္၊ မိသားစုဆရာဝန္၊ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ေဆြးေႏြးသူေတြဟာ ႀကီးထြားလာတဲ့ လိင္စိတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခက္ခဲတဲ့ ခံစားမႈေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစဖို႔ သီးသီးသန္႔သန္႔ ကူညီိႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာရြယ္တူအခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာရွိတဲ့ ဖိအား၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈတို႔ကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြကိုလည္းရွာေဖြေပးႏိုင္ပါတယ္။

သင္ဘယ္သူပဲျဖစ္ေနပါေစ (gay, straight, bisexual) ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာပံုမွန္ေရာဟုတ္ရဲ႕လား၊ ဘယ္ကို ျပဳမူေနထိုင္ရမလဲ၊ လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကိုဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲအစရွိတဲ့ လိင္မႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေတြနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာရင့္က်က္လာမႈေတြအတြက္ ေမးခြန္းေတြ ရွိေနမွာပါ။ ဆရာဝန္၊ ဆရာမ၊ ေဆြးေႏြးသူ (သို႔) အျခားဗဟုသုတရွိတဲ့ လူၾကီးေတြနဲ႔ ဒီျပႆနာေတြကိုေဆြးေႏြးျခင္းဟာအေရးႀကီးပါတယ္။

ယံုၾကည္မႈေတြဟာေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။

အေမရိကန္နဲ႔ ကမာၻတစ္လႊားကေနရာေတြမွာလိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြဟာေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ ေဂးျဖစ္ျခင္းဟာအရင္တံုးကေလာက္ အေရးႀကီးခြင္က်ယ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈေတြကိုလူတိုင္းကလက္မခံေသးေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစစ္တမ္းတစ္ခုကေတာ့ LGBT ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ားစုဟာသူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအေကာင္းျမင္စိတ္ ရွိၾကတယ္လို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

Credit - Hello Sayarwon


Unicode Version    


လူတွေဟာ ကလေးဘဝကို ဖြတ်သန်းပြီးဆယ်ကျော်သက်ဘဝနဲ့ နောက်ပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေဟာလည်း ပြောင်းလဲတိုးတက်လာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေဟာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။

ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ အရွယ်ပါပဲ။

ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပျိုဖော်ဝင်ချိန်ရဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလွဲတွေဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှုတွေကို နှိုးဆွစေနိုင်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှုတွေကို တွေးတောတာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ပူပန်တာဟာ အဖြစ်များတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲ၊ ဘာဖြစ်လာမှာဆိုတာ နားလည်ဖို့အတွက် အချိန်ကြာတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုနဲ့ ကိုယ်ဘယ်သူ့ကို ကြိုက်နှစ်သက်လဲဆိုတာ သေချာနားလည်ဖို့ဟာလည်း အထက်ဖေါ်ပြပါ အချက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

လိင်မှုဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။

လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုဆိုတာအခြားသူတစ်ယောက်ထံ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုဆိုင်ရာနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရမှုကိုဆိုလိုပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု အများအပြားရှိပါတယ်။ ဥပမာ

လိင်မတူကာမဆက်ဆံမှုကို နှစ်သက်သောအမျိုးအစား – ကိုယ်နဲ့ လိင်မတူသူကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုက်နှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျ်ားလေးတွေဟာမိန်းကလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တာမျိုးဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးတွေဟာယောကျ်ားလေးတွေကို နှစ်သက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို “straight” လို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
လိင်တူကာမဆက်ဆံမှုကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ – လိင်တူကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုက်နှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာတစ်ခြားမိန်းကလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကိုယောက်ကလျာ (lesbian) လို့ သတ်မှတ်ပြီးယောကျ်ားအချင်းချင်း ကြိုက်နှစ်သက်တာကိုတော့ ဂေးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ (ဂေးဆိုတာတစ်ခါတစ်လေလိင်တူဆက်ဆံသူအကုန်လုံးကိုခေါ်ဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။)
လိင်တူသူရော၊ မတူသူကိုပါ ကြိုက်နှစ်သက်သူ – ဒီအမျိုးအစားဟာလိင်တူသူရောလိင်မတူသူကိုပါ ကြိုက်နှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု ခံစားခြင်းမရှိပဲလိင်ကိစ္စလုံးဝစိတ်မဝင်စားသူများကိုတော့ Asexual လို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားဟာလိင်မှုကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားသော်ငြားအခြားသူတွေနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးကပ်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။

ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာလူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေအကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ တချို့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီအတွေးတွေ ခံစားမှုတွေဟာတစ်ခါတစ်လေစိတ်ရှုပ်စရာ ဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်တတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေးတွေကိုကိုယ်နဲ့ လိင်တူသူတစ်ယောက်ကိုတွေးတောမိပြီဆိုရင် ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ သူတို့ စဉ်းစားရပါပြီ။ ငါဂေးများ ဖြစ်နေတာလား။

လိင်တူစိတ်ဝင်စားခြင်းဟာဂေးလို့ အမြဲမဆိုလိုသလိုလိင်ကွဲစိတ်ဝင်စားခြင်းဟာလည်း straight လို့ အမြဲမဆိုလိုပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာလိင်တူရောလိင်ကွဲကို ပါ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေးတွေးတောမိခြင်းဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေးတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

တချို့သောသူတွေကတော့ တွေးတောခြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလိင်တူနဲ့ရောလိင်ကွဲနဲ့ပါ လိင်ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေကလည်းသင် ဂေးလား straight လားဆိုတာကိုအမြဲအဆုံးအဖြတ် မပေးပါဘူး။

LGBT ဆိုတာဘာလဲ။

လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုတွေကိုဖေါ်ပြတဲ့ LGBT (သို့) LGBTQ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို မြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတိုကောက်တွေကတော့ lesbian, gay(ဂေး), bisexual, transgender (လိင်ပြောင်းထားသူ) နဲ့ Queer တို့ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။

လိင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလိင်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ဆိုတာယောက်ျား၊ ဒါမှမဟုတ် မိန်းမကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပြောင်းလဲထားသူတွေမှာလိင်ပုံစံတစ်မျိုးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေပေမယ့် သူတို့ဟာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လို့ ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာမှားယွင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မွေးဖွားလာတာလို့ ခံစားကြရတာပါ။

လိင်ပြောင်းလဲထားသူတွေကို “Straight” အုပ်စုထဲမဝင်တဲ့အတွက် lesbian နဲ့ ဂေးအုပ်စုထဲထည့်သွင်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။

လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွှတ်မှုကို ရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါသလား။

ဘာလို့ လူတချို့က ဂေးဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့ straight ဖြစ်ကြပါသလဲ။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ အဖြေမရှိပါဘူး။ American Academy of Pediatrics (AAP) နဲ့ American Psychological Association (APA) က ကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင် လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုဟာဇီဝဗေဒ၊ စိတ်ပညာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်တွေ ရောထွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဇနဲ့ ဟော်မုန်းတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။

ကျွမ်းကျင်သူတွေကလိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုဆိုတာလူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ဆန္ဒအလျောက် ရွေးချယ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ သူဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘာဝကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

LGBT ဖြစ်ခြင်းမှာဘာမှ မှားယွင်းခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုခုထိဘယ်သူမှ မယုံကြည်ကြပါဘူး။ ဒီလိုထင်မြင်ယူဆချက်တွေဟာဆယ်ကျော်သက် LGBT တွေအတွက် အရာရာခက်ခဲစေပါတယ်။

ဆယ်ကျော်သက် LGBT ဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်လိုနေပါသလဲ။

LGBT လူအများစုအတွက်ကတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းကိုသူတို့ကို Straight ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်နေသလိုပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဂေးနဲ့ Lesbian ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာသူတို့စတင်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဖွယ် ခံစားမှုတွေ၊ ချိန်းဆိုမှုတွေ၊ လိင်ကိစ္စတွေ စတင်ပြောကြားလာတဲ့အခါ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားနေသလိုခံစားရမှာပါ။

၂၀၁၂ လူ့အခွင့်အရေးစစ်တမ်းတစ်ခုက ၉၂%သော LGBT ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ Lesbian, gay, bisexual, transgender တွေ ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့ အရာတွေ ကြားဖူးကြတယ်လို့ ဖေါ်ပြပါတယ်။

LGBT ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ အုပ်စု၊ မိသားစု၊ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝင်ဆံ့စေဖို့ သူတို့မခံစားရတာတွေကိုဟန်ဆောင်နေကြရပါတယ်။ သူတို့ဘယ်သူဆိုတာ ငြင်းဆန်နေရပြီးသူတို့ဘဝရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးကွယ်နေကြရပါတယ်လို့ ခံစားရကြပါတယ်။

အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အစွဲအလမ်းတွေ၊ ငြင်းပယ်ခံရမှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေကြောင့် သူတို့ကိုထောက်ခံပေးကောင်းပေးနိုင်မယ့် မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထံကတောင် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ထားရှိကြပါတယ်။

တချို့ ဂေး (သို့) Lesbian တွေဟာသူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းအချို့နဲ့ မိသားစုကိုတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအကြောင်းပြောပြတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုပွင့်လာတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုပွင့်လာတဲ့ LGBT ဆယ်ကျော်သက် အမြောက်အများဟာသူငယ်ချင်း၊ မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ လုံးလုံးလက်ခံခြင်းကိုခံရကြပါတယ်။ လိင်တူ နှစ်သက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ စိတ်သက်သာရာရကြပါတယ်။

ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကတော့ ထောက်ခံပေးတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကိုမရကြပါဘူး။ LGBT ဆယ်ကျော်သက်တွေကိုလက်ခံပေးမှု များပြားလာပေမယ့် တချို့လူငယ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအကြောင်းကိုပြောပြစရာလူမရှိပါဘူး။ တချို့တွေကတော့ လက်ခံမပေးနိုင်တဲ့ မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းမှာနေကြရပါတယ်။

သူတို့ဘယ်သူဆိုတာအမြဲတမ်းဖုံးကွယ်နေရတဲ့သူတွေ (သို့) ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့ လူတွေမှာစိတ်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ စိတ်ကျမှုတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ တချို့ နားလည်ပေးခြင်းမခံရတဲ့ LGBT ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာကျောင်းထွက်နှုန်း၊ လမ်းပေါ်မှာနေထိုင်နှုန်း၊ အရက်၊ ဆေးသုံးစွဲနှုန်းနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်အောင် လုပ်နှုန်းပိုမိုများပြားပါတယ်။

လူတိုင်းမှာကျောင်း၊ ကောလိပ်၊ အားကစား၊ သူငယ်ချင်း၊ ဝင်ဆံ့မှုစတဲ့ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အချိန်တွေ ရှိစမြဲပါပဲ။ LGBT ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာတော့ ဒီစိုးရိမ် စိတ်တွေသာမကသူတို့ဘယ်သူဆိုတာဖုံးကွယ်နေရတဲ့ အလွှာတစ်ထပ်ပါ ထပ်ပြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။

ဒါဟာဂေးတိုင်းကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဂေးနဲ့ lesbian ဆယ်ကျော်သက် အတော်များများနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေမှာတခြားသူတွေထက်ပိုတဲ့ အခက်အခဲတွေ မရှိတော့ပါဘူး။

စကားပြောဆိုခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု

ဘယ်သူမဆိုလိင်ကိစ္စနဲ့ လူချင်းပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေအကြောင်းသင်ယူရတာခက်ခဲပါတယ်။ သင့် မိဘဖြစ်စေ၊ တခြားမိသားစုဝင်ဖြစ်စေ၊ ရင်းနှီးတဲ့သူူငယ်ချင်းဖြစ်စေ၊ မောင်နှမချင်း ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းကဆွေးနွေးပေးသူဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ ခံစားချက်တွေအကြောင်းပြောဆိုခြင်းဟာအကျိုးရှိပါတယ်။

စကားပြောဆိုနိုင်မယ့် လူတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကလည်းအမြဲမလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူအတော်များများဟာသူတို့ယုံကြည်တဲ့သူ (ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲမသေချာပေမယ့်)မှာယုံကြည်မှုထားရှိခြင်းဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတော်များများမှာ LGBT တူညီတဲ့ ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်အချင်းချင်းစကားပြောဆိုနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါပြီ။ စိတ်ပညာရှင်၊ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်၊ မိသားစုဆရာဝန်၊ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ဆွေးနွေးသူတွေဟာ ကြီးထွားလာတဲ့ လိင်စိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ခံစားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေဖို့ သီးသီးသန့်သန့် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာရွယ်တူအချင်းချင်း ကြားမှာရှိတဲ့ ဖိအား၊ အနှောင့်အယှက်ပေးမှုနဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတို့ကိုကျော်ဖြတ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။

သင်ဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေ (gay, straight, bisexual) ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာပုံမှန်ရောဟုတ်ရဲ့လား၊ ဘယ်ကို ပြုမူနေထိုင်ရမလဲ၊ လိင်မှ တစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲအစရှိတဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်လာမှုတွေအတွက် မေးခွန်းတွေ ရှိနေမှာပါ။ ဆရာဝန်၊ ဆရာမ၊ ဆွေးနွေးသူ (သို့) အခြားဗဟုသုတရှိတဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ ဒီပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးခြင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်။

ယုံကြည်မှုတွေဟာပြောင်းလဲနေပါပြီ။

အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားကနေရာတွေမှာလိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဟာပြောင်းလဲနေပါပြီ။ ဂေးဖြစ်ခြင်းဟာအရင်တုံးကလောက် အရေးကြီးခွင်ကျယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုတွေကိုလူတိုင်းကလက်မခံသေးပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းတစ်ခုကတော့ LGBT ဆယ်ကျော်သက်အများစုဟာသူတို့ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်စိတ် ရှိကြတယ်လို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

Credit - Hello Sayarwon

Post a Comment

0 Comments